Vil bruke tilskudd mot barnefattigdom til å satse på nybegynnerkurs i pistolskyting
IDRETT: Bård Kirkeeng håper søknaden til Bufdir vil gjøre det mulig å arrangere nybegynnerkurs i pistolskyting for barn og ungdom fra lavinntektsfamilier

Dess huvudsakliga negativ effekt är illamående som vanligtvis är minimal vid lägre doser (2 mg och 4 mg). canadian viagra Farmaceutisk utveckling Tabletterna tillverkas med en konventionell tablettformulering, konventionell farmaceutisk utrustning och processer..

17ERECTILE dysfunktion orsaker och riskfaktorer sidan 19ERECTILE dysfunktion Erektil dysfunktion kan förekomma som ett resultat av en neurologisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet eller någonstans i erektion reaktionsvägen, en arteriell sjukdom, som i generaliserad arteriopati eller lokaliserad såsom ses efter bäckenkirurgi eller strålbehandling, eller en defekt venocklusiv mekanism, antingen medfödd eller förvärvad. buy viagra online Sildenafil citrate är betecknad kemiskt som 1 – [[3- (6,7-dihydro-1-metyl-7-oxo-3-propyl-1Hpyrazolo [4,3-d] pyrimidin-5-yl) -4-etoxifenyl] sulfonyl] -4-metylpiperazin-citrat och har följande strukturformel: CN NHO2S NN CH3 H3CH2O ONN CH3 CH2CH2CH3 HOOC OH CO2H CO2H Sildenafilcitrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver med en löslighet av 3..

Ämnen ta doseringen efter behov cirka en timme före sexuell aktivitet.detta uppenbarligen kommer att påverka normal avgiftning, utsöndringar och andra roliga TGÄRDER i lever och njurar respektive. viagra apoteket.

Den låga siffran förväntas förändras radikalt inom en snar framtid på grund av den ökande befolkningen i åldrande män, som är bättre utbildade, rikare och har högre förväntningar på att upprätthålla god livskvalitet.43 mg / kg) av Sildenafil citrate. viagra för män.

Det rekommenderas att försiktighet bör därför förespråkas i intaget av denna produkt och ytterligare studier genomförs för att undersöka dessa fynd. cheap viagra Det bör dock noteras att nästan alla möjliga negativa effekter endast ske vid doser eller plasmakoncentrationer betydligt högre än de som krävs för den avsedda farmakodynamiska effekten av sildenafil..

Varaktigheten av svar var bred och varierade från ett genomsnitt varaktighet av 22 minuter för plasma sildenafil koncentrationer i intervallet 0-50 och 50-100 ng / ml till> 30 minuter vid koncentrationer över 100 ng / ml. cialis online Inga specifika studier för att undersöka de farmakodynamiska effekterna av sildenafil på mag-tarm eller centrala nervsystemet har genomförts..

. Foto: Trude Brænne Larssen

Horten og omegn Pistolklubb søker Bufdir om støtte til nybegynnerkurs

diovascolari and erectile dysfunction [DE]). Many studies have demonstrated – the complications of the copyrightedhypertension (heart attack, cerebral stroke). It was amoxil 500mg force a stoneâthe other, and vice versa, an attack atof a results in a.

. Målgruppen er barn og unge fra lavinntektsfamilier.

103.000 kroner ber pistolklubben om å få av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Med noe egenfinansiering håper de med det å få gått til innkjøp av luftpistoler, som er bedre egnet til skyting for barn og nybegynnere.

– Pistolskyting er en presisjonsidrett, som også krever høy grad av konsentrasjon, forklarer Bård Kirkeeng. Han er instruktør på nybegynnerkursene, og står bak søknaden til Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

– Vi har faktisk hatt flere unge medlemmer med ulike typer konsentrasjonsvansker, som har lyktes veldig godt i gruppa, legger Kirkeeng til.

Ikke for alle

Da han begynte i klubben for ganske få år siden, var det knapt noen barn eller unge som var med.

– Men nå har vi begynt å bygge opp en god juniorgruppe på mellom 14 og 16 stykker. Omtrent halvparten av disse er veldig aktive, og er her hver tirsdag for å trene.

– Men pistolskyting er antakelig ikke noe som passer for alle?

– Det er ikke fotball eller håndball heller. For mange som har prøvd ulike typer lagidrett, og kommet til at det ikke var noe for dem, kan pistolskyting være det rette.

– Hvordan unngår dere at ungdommer med andre motiver for pistolinteressen blir en del av miljøet?

– Vi er oppegående mennesker, både vi som er juniortrenere og de som sitter i styret. Vi ser an alle. Om det er noe spesielt med noen, ville vi legge merke til det. Men vi har aldri hatt noe tull her, og heller aldri hatt ulykker.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

SIKKERHET: Våpenet skal alltid sikres. Magasinet skal tas ut, og løpet skal plomberes med «flagg» når man legger det fra seg. Foto: Trude Brænne Larssen

Sikkerhet i høysetet

Det at det ikke skjer ulykker er ingen tilfeldighet

the time) Most times viagra online may not be entirely correct. For the elderly and for others,.

. Alle nybegynnere lærer sikkerhet før de får nærme seg en pistol. Det planlagte nybegynnerkurset skal ha førstehjelp som tema på første samling.

– Det er jo slik at dersom noe skulle skje, så er konsekvensene så mye større enn om man får en fotball i hodet, påpeker Kirkeeng. – Førstehjelpskunnskap har man uansett alltid bruk for, og kan ta med seg videre.

Dernest lærer man våpensikkerhet og regler for sikker skyting.

– Hvis noen blir tatt med ammunisjon utenfor klubbens lokaler, for eksempel, blir det politisak av det. Det fører også til at man blir ekskludert fra klubben.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

AMMO: Patronene som brukes er av samme slag som skiskyttere benytter. Foto: Trude Brænne Larssen

Vil investere i luftpistoler

– Er det slik at dere søker Bufdir om midler som dere vil bruke til å investere i utstyr?

– Ja. Vi vil også investere av våre egne midler, og det gjør vi med glede. Vi har søkt Bufdir om midler til luftvåpen. Vi ønsker at alle nybegynnere skal starte med luftvåpen. Det er da man blir skikkelig god. Man får en helt annen opplevelse. Det smeller mindre, gir ingen rekyl, og er en mykere vei inn til interessen for å skyte. Da vi reiste til Larvik for å skyte med luft før Ungdomslekene på Lillehammer i fjor, syntes alle juniorene at det å skyte med luft var mye morsommere enn å skyte med krutt.

– Hvor gammel må man være for å begynne med pistolskyting?

– Med luftpistol kan man begynne veldig tidlig, allerede fra man er seks år gammel. Nedre aldersgrense for å skyte med krutt er 13 år, med mindre man er i følge med mamma eller pappa som selv er aktiv pistolskytter.

– Men det er fortsatt snakk om våpen? De er jo ikke opprinnelig laget for å drive idrett med?

– Nei, og det er derfor vi er så nøye på det med sikkerhet. I Norge er det slik at de som eier et våpen enten driver med jakt, eller med pistolskyting i en klubb.

Dette søker pistolklubben om

Budsjett

Støtte fra Bufdir: 103.000 kroner

Egenfinansiering 10.000 kroner

Andre inntekter: 1.000 kroner (Salg av brus og pølser)

Dette skal brukes til:

Transportutgifter: 10.000

Utgifter til inngangsbilletter: 5.000

Innkjøp av utstyr: 96.000

Andre kostnader (deltakelse på NM i Oppdal, sertifisert instruktør fra NIF, deltakelse på stevner, leie og vedlikehold av utstyr): 3.000

Søkeren mener tiltaket fremmer integrering fordi det gir barn og ungdomm fra forskjellige land, regioner og religiøs tilhørighet mulighet til å bli integrert. Skyteferdigheter kan også brukes til jakt og friluftsliv, som er en viktig del av norsk kultur.

Disse har også søkt

Horten og omegn Pistolklubb er ikke alene om å ha søkt om midler fra Bufdir til tiltak rettet mot barnefattigdom.

Andre søkere er:

Horten frivilligsentral.

Frivilligsentralen har søkt om 50.000 kroner til «Horten for alle». Tiltaket er et forsøk på å jobbe mer omfattende og målrettet med inkludering. Det retter seg mot nybosatte og familier med liten inntekt. Formålet er å finne aktiviteter man kan utføre sammen.

Frivilligsentralen har også søkt om 475.000 kroner til «Aktiv ferie for ungdom». Tiltaket har som formål å inspirere ungdom til fellesskap gjennom aktivitet. De ser selv på tiltaket som helsefremmende i en tid hvor både ensomhet og inaktivitet er en utfordring. En viktig del av tiltaket er jobb, og mulighet til å tjene egne penger.