All aktivitet avlyses inntil videre

HoPK er pålagt å følge retningslinjene til NIF/NSF og FHI om all form aktivitet som fører til at menneskegrupper samles pga. Corona viruset. Vi har derfor valgt å midlertidig stenge hula og stoppe all aktivitet i regi av HoPK inntil videre.
For mer info, les mer om NIF/NSFs uttalelse på Skyting.no – NSF ber om at all aktivitet utover klubbaktivitet opphorer eller utsettes