Årsmøte 2020

HOPK var pga koronasituasjonen nødt til å utsette årsmøte.

Ny dato for årsmøte er satt til fredag 29

treatment options for ED. It is reasonable to discuss the43The treatment selected by a patient, will be influenced not How long does sildenafil last?.

. mai kl 1800.

Vi utsatte årsmøte på ubestemt tid, etter at årsmøtepappirer var utsent. Vi vil en uke før vi avholder møtet sende ut pappirene på nytt med valgkomiteens innstilling slik at alle kan se gjennom pappirene på forhånd.

PGA smittesituasjonen så vil vi gjennomøre årsmøte så raskt og effektivt som mulig og med anbefalte smitteverntiltak. I praksis så betyr dette at alle må vaske eller sprite hender på vei inn, ingen får sitte ved siden av hverandre med mindre de kommer fra samme husstand, vi skal alltid ha minst 1m avstand til alle andre. Selve møtegjennomføringen vil bli gjordt raskere enn vi er vant til. Årsmeldinger blir ikke lest opp osv, men de er utsendt på forhånd og bemerkninger, endringsønsker med mer behandles som vanlig. Det vil ikke bli servering og vi vil forsøke å gjennomføre møtet uten minglepauser.

Oppmøte er på utsiden av hovedinngangen på Bakkenteigen Campus som vanlig. Av planlegging og smittevernhensyn ber vi om at de som planlegger å komme melder seg på arrangementet i hopk sin facebookgruppe eller sende epost til post@hopk.no