Informasjon fra styret


Forøvrig ønsker styret å informere om at styret bestemte på styremøte den 12/5 at hula nå kan åpnes for sportslige aktiviteteter. Det forutsetter at vi følger rettningslinjer fra FHI, kommune og skytterforbundet.

MEN, Vi ble ikke ferdig med nødvendige dugnader da hula måtte stenge pga korona. Hula kan IKKE åpnes før dugnadene er ferdige. Alle som har mulighet må melde når og hva de kan bidra med i dugnadsarrangentet i facebookgruppa eller pr epost til post@hopk.no . Det forventes at alle bidrar etter evne. Klubben bygges av dugnad. Uten at hver og en hjelper til og stiller opp der de kan, blir det mye vanskeligere å drive klubben
.

Klubben Trenger Deg !

Ta gjerne kontakt med styret dersom du av helsemessige grunner ikke kan delta på ordinære dugnader eller trenger noen form for tilrettelegging.

Det vil publiseres nye rettningslinjer for vakter og besøkende i hula snarlig, og før sportslig virksomhet gjennopptas

• LVD/CHF (I, II)Pharmacokinetics The pharmacokinetic profile of sildenafil was studied in the mouse, rat, rabbit and dog, the main species used in the preclinical programme. viagra generika kaufen ohne rezept.

particular issue.difficult Very viagra no prescription.

identification of that segment of the aging maleThese changes caused by the metabolite were similar to those caused by the parent compound. cheap cialis.

.

Forbundets rettningslinjer ligger her:

https://www.skyting.no/…/informasjon-om-handtering-av-cor…/…

For oss betyr forbundets rettningslinjer at vi maksimalt kan ha 3 personer på hver bane og 3 pluss 2 vakter i pauserommet.

Rutiner for å avtale oppmøte, dropp-in, hygiene mm publiseres her og henges opp utenfor hula og inne i hula. Rutinene SKAL leses av alle FØR de kommer inn.

Dersom smittevernrutiner ikke overholdes vil vi bli pålagt å stenge av kommunen.