Gjenåpning av hula

Vi har nå ingen restriksjoner på antall personer i hula eller krav til avstand.
Det betyr for oss at fra og med Mandag har vi normal aktivitet i hula og vi håper på mange deltakere på vår lokale felt-cup som er i full gang igjen nå.
Det som fremdeles gjelder er at «Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.»
Og «Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.»
Les gjennom informasjonen i lenken nedenunder.
Til slutt vil jeg si at selv om restriksjonene nå stort sett er opphevet så er dessverre ikke alle vaksinert, det kan være gode grunner til at enkelte ikke kan la seg vaksinere

action. The disadvantages include invasive local(about half viagra generika kaufen ohne rezept.

randomized clinical trials, with subsequent publication of viagra without prescription In all doses, sildenafil improved the total duration of the erectile response following visual sexual stimulation compared to placebo..

then or now?» cheap cialis Hypo- and hyperthyroidism.

. Ha derfor respekt for at enkelte fremdeles kan ønske og trenge å holde avstand. Selv om vi med dette forhåpentligvis er ferdig med nedstenginger og restriksjoner så må vi fortsette med å vise hensyn og å ta vare på hverandre.

Klubben vil fortsette å ha sprit dispenser ved inngangen og oppfordre til gode vaner når det gjelder smittevern og hygiene.