Innmelding

Personopplysninger:

Ditt fornavn (obligatorisk)

Ditt etternavn (obligatorisk)

Kjønn:

E-post (obligatorisk)

Adresse

Postnummer

Poststed

Mobiltlf

Andre medlemskap:

Er du eller har du tidligere vært medlem av skytterklubb/lag?
JaNei

Hvis ja, hvilke(n)?

Ønsker du sidemedlemskap i HoPK?JaNei

Hvis ja, last opp dokumentasjon her:

Familiemedlemskap:

Person 1:

Person 2:

Person 3:

Person 4:

Person 5:

Ved behov for mer plass, bruk kommentarfelt nederst i skjemaet.

Sikkerhetskurs:

Har du bestått sikkerhetskurs for pistolskyting tidligere?
JaNei

Hvis ja, last opp dokumentasjon her

Hvis nei, ønsker du å bli kontaktet om dette når kurs i regi av HOPK skal avholdes?
JaNei

Diverse:

Redegjør kort om ditt kjennskap til og tidligere befatning med våpen og særlig av typen pistol eller revolver:

Angi hvorfor medlemskap i Horten & Omegn Pistolklubb er ønskelig:

Hvordan bli medlem

Fremgangsmåte for hvordan man blir medlem i Horten & Omegn Pistolklubb

 • Vi anbefaler alle å stikke innom banen på en ordinær treningsdag og bli kjent med noen av folkene først og få prøveskutt litt med .22 (Koster penger)
  Dette krever vi ikke sikkerhetskurs eller medlemskap for p.t.
 • Om du ikke allerede er det via annen idrettsklubb, meld deg inn i Min Idrett under NIF.
  • Husk å eventuelt melde inn alle under-medlemmer samtidig (Familiemedlemskap)
 • Meld deg så inn offisielt via skjema i hula eller her på nettsiden.
  Du vil motta faktura i løpet av en uke. (ca)
 • Medlemskapet ditt er gyldig fra den datoen vi mottar betalt faktura.

Viktig informasjon

Medlemskap i HoPK krever at følgene kriterier er møtt:

 • Norsk statsborgerskap med fødsels/D-nummer
 • Plettfri vandel
 • Norsk bostedsadresse
 • Mobiltelefon og epost
 • Hovedmedlem (enkeltperson) må være 18 år eller eldre

Familiemedlemskap

 • Familiemedlemskap er mulig, p.t. koster hvert enkelt ekstra-medlem kr 800,- uavhengig av alder.
 • Vi legger ingen begrensninger på antall personer.
 • Alle må ha samme bostedsadresse eller kunne bevise familie-relasjon på annen måte.
 • Studenter som er borte-boende kan søke eget medlemskap som student (samme pris).
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...