Nybegynnerkurs – Sikkerhetskurs for nye skyttere

Alle som vil begynne å skyte med pistol må begynne med å ta ett sikkerhetskurs (nybegynnerkurs). Dette kravet til grunnleggende opplæring gjelder for alle pistolklubber tilknyttet Norges Skytterforbund. Uten et slikt kurs eller tilsvarende opplæring vil man ikke få mulighet til å få skyte bortsett fra under oppsyn av vakt på våre åpne treninger.

For å bestå kurset må man bestå en teoriprøve og vise at man behersker våpenhandtering på en trygg måte.

På dette kurset lærer man om pistolskyting generellt, men med spesiell vekt på sikkerhet:

  • Opptreden på skytebanen
  • Sikker behandling av våpen
  • Grunnleggende skyteteknikk
  • Skyteprogrammer
  • Våpentyper
  • Lover og regler

Kurset er delt opp i to dager, en teoridag som avsluttes med en teoriprøve og en praksisdag der deltagerne får anledning til å vise at de kan håndtere våpnene trygt og samtidig får prøve litt forskjellige våpen i litt forskjellige kaliber.

HoPK arrangerer sikkerhetskurs med ujevne mellomrom. Kurstidspunkt avhenger av antall folk på venteliste, banekapasitet, tilgjengelig instruktør, etc.
Man kan melde seg på kurs via vårt kurspåmeldingsskjema. Man blir da satt på venteliste og blir kontaktet når neste kurs blir arrangert.

Tatt kurset før?

Hvis man kan dokumentere at man har tilsvarende opplæring i pistolskyting fra andre klubber, politiet, forsvaret, etc. eller man har tatt kurset hos oss ved tidligere anledning trenger man ikke å gjennomgå ett nytt kurs for å begynne å skyte (igjen) i HoPK. Men som oftest er det nødvendig med nytt kurs hvis man har opplæring fra politi og forsvar fordi slik opplæring ikke gir tilstrekkelig kunnskap om sportsskyting.

Mer informasjon

6 Månedersperioden, Kjøp av eget våpen, Begrepene «aktiv skytter» og «behov», Kjøps-tillatelse kontra bæretillatelse.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...