Skyting – HMS

Skyting er en trygg sport! Det er betraktelig flere idrettsskader i f.eks. fotball, håndball, m.fl. Dette er en idrett som mer enn de fleste setter sikkerhet i høysetet.

Det er tre ting vi som skyttere kan være utsatt for hvis vi ikke følger noen enkle forsiktighetsregler. Det er de opplagte utfordringene for hørsel og syn, men vi må også huske på ting som bly. Disse elementene har forskjellige løsninger og alvorlighetsgrader som jeg vil drøfte i de konkrete punktene under.

Hørsel

Når man skyter utsetter man seg for høye lyder. Hvor kraftig denne lyden er avhenger av bla ting som kaliber, ladning, våpenutforming og ikke minst skytebanens beskaffenhet. Skyting innendørs forsterker den opplevde lyden ganske kraftig. Det er derfor et krav om man skal drive med skyting at man benytter egnet hørselvern. Når man har anskaffet et godt sett med hørselvern (eller propper) så er det viktig å benytte disse riktig. Det hjelper ikke så veldig mye med nye fine hørselvern hvis det første du gjør er å sette disse utenpå en lue. Enhver luft kanal inn forbi hørselvernene vil lede lyd inn til øret. Riktig bruk av hørselvern er en enkel forsikring mot  tinnitus og andre hørselskader.

Syn

All bruk av skytevåpen medfører en liten risiko for «sprut». På en utebane kan det sprette tilbake litt sand eller grus. Ved alvorlig funksjonsfeil kan gass og partikler sprute i feil retning fra våpen osv. Dette er ekstremt sjelden, men konsekvensene kan være alvorlige nok (eller i det minste ubehagelige). Heldigvis er dette svært enkelt å beskytte seg mot. Den type risiko vi løper på våre baner kan beskyttes mot med et par enkle beskyttelsesbriller. Sand/grus mm har ikke fart og masse nok til å forårsake skader med mindre de treffer i øyne eller kansje svelg. Det er beskyttelsesbriller til utlån på våre baner eller du kan anskaffe dine egne. Kravene til disse brillene er lave og kan kjøpes eks på industrivare forretninger eller liknende. En ting man må passe på når man benytter beskyttelsesbriller er at man ikke åpner luftkanaler inn forbi hørselvern (se punkt om hørsel).

Bly

Bly er et tungmetall som man kan bli eksponert for når man bedriver skytesport. Eksponeringsrisikoen varierer med baneforhold, hvor ofte du er der og hvordan man beskytter seg og oppfører seg. Bly blir som alle tungmetaller skilt ut gradvis fra såkalt bløtvev til blod og gjennom nyrene avgitt gjennom urin. Det viktige å passe på er at man ikke tar opp mer enn man skiller ut og på den måten holder blynivåene lave.  Hvis man skyter hyppig kan det være lurt å måle bly nivå regelmessig, dette gjøres hos fastlege og koster ganske lite.

Blyverdier og betydningen for din helse

Blodblyverdi µmol/l Anbefalt kontroll hyppighet Anbefalt behandling / tiltak
< 1 µmol/l Måles årlig (Alle bør gjøre dette) Ingen
1-1,4 µmol/l Kvartalskontroll Ingen (Informasjon)
1,5-1,9 µmol/l Kvartalskontroll Ved tre påfølgende målinger, årsak utredes og eksponering/opptak reduseres (i arbeidsplass sammenheng omplasseres arbeidstaker i minst 3 mndr. til verdien er under 1,5 µmol/l)
2,0-4,4 µmol/l Kvartalskontroll årsak utredes og eksponering/opptak reduseres øyeblikkelig. (Omplassering/gjennomgang av årsak samt økt kontrollhyppighet til nivået er under 1,5 µmol/l)
4,5-6,9 µmol/l Månedskontroll øyeblikkelig medisinsk behandling! Kilde må unngåes til nivået har sunket til (helst) 1,5 µmol/l.
>6,9 µmol/l Sykehusinnleggelse Akutt behandling! KONTAKT LEGE!

I vår sammenheng er eksponeringen stort sett ganske liten, men bly blir også i kroppen ganske lenge. Typisk halveringstid i bløtvev kan være ca 3 uker. Bly i bløtvev og blodomløp vil erstatte noe kalsium i skjellet, og selv om bly som «sitter fast» i skjelettet ikke er farlig så blir det sittende fast der ganske lenge. Halveringstid i skjelett er ca 20 år.

Det finnes en serie enkle tiltak som vil redusere ditt opptak av bly. Bly blir tatt opp via mage/tarm og lunger (kun marginalt gjennom hud). Viktige tiltak som kan redusere eller eliminere opptak er eksempelvis handvask etter skyting og før inntak av føde, snus og røyk. Skifte av tøy etter skyting kan også redusere opptak. Ved bruk av utebaner er ikke eksponeringen nevneverdig, men på  innebaner må ventilasjon være på og i noen tilfeller kan åndedrettsvern vurderes (støvmaske / P2 filter).

I HOPK har enkelte medlemmer som har vært i hula svært hyppig, oppdaget verdier over 1, og i et tilfelle er det målt 1,6. Dette har medført at klubben nå går gjennom og skal oppgradere ventilasjon og se på rengjøringsrutiner. HOPK anbefaler medlemmer som skyter hyppig om å være på den sikre siden og måle seg og ta nødvendige forholdsregler. Dersom man oppdager forhøyede verdier kan man redusere skadeeffektene ved å ta vitamin D og jerntilskudd. For å øke utskillelse av bly fra bløtvev kan man drikke mye vann.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...