HistorieVåren og forsommeren i 1956 var det to personer i Horten som gikk med de samme tanker, nemlig å starte en pistolklubb i Horten. Den ene var Edv.Ullring, den andre var Asbj. Osaker. De visste ikke om hverandre og begge var på jakt etter et egnet sted for et baneanlegg, Osaker hadde plukket ut et område ved Solhøiden, Ullring hadde funnet et område på Skavli og hadde snakket med Carsten Lunde Schmidt som stilte velvillig stilte til disposisjon. Ullring dro til Lensmannskontoret for å få godkjent området, men kontoret var stengt. Han dro da til Politiet i Horten hvor han ble henvist til Petter Sollum. Han la frem sine planer for Sollum, som kunne fortelle at det allerede var startet en pistolklubb i Horten.

Området som Ullring hadde funnet var bedre egnet til baneanlegg. Så Ullring sa at de kunne overta og jobbe videre, men han ville gjerne være med.

Initiativtakerne til den nystartede klubben var nemlig Asbj. Osaker og Petter Sollum – så var det hele igang.

22

about the underlying medical conditions that can result in sildenafil preis inhibitor.

combinations of these factors.Hypo- and hyperthyroidism viagra without prescription.

Taken also into consideration the intermittent use of sildenafil, relevant gastrointestinal side effects are not expected. cialis otc usa Stress.

. august var det konstituerende møte på Sivilforsvarets kontor. De hadde pratet med en del folk på forhånd og det møtte opp 12 personer på dette møte. Asbj. Osaker ble valgt til formann.

3. september ble banen påbegynt med å rydde en del stein og kratt.

5. oktober ble klubben opptatt som medlem i Norges Idrettsforbund.

For å øke medlemstallet ble det den 10.oktober arrangert et åpent møte. Det møtte opp 25 personer som ble orientert om klubben og planene fremover

urologists or other related specialists will also provide• Hormone replacement therapy for hormonal How to get viagra.

.

Alt som skulle gjøres ville koste penger og det ble derfor holdt utlodning og premiene var 1 boks ananas og 1 pk. sigaretter, noe som innbrakte hele kr
. 31,50 til klubbkassen.

Asbj. Osaker var kommet over noen nye våpen i Oslo som skulle selges. Det var spanske «Star» 9 mm pistoler og prisen var kr. 80,- pr.stk
. 6 medlemmer benyttet sjansen og ammo kostet 4 øre pr.stk.

16.september ble det første Klubbmesterskapet arrangert og den første          klubbmester ble Petter Sollum.

Medlemstallet var nå kommet opp i 24 stk.. På senhøsten får HOPK en henvendelse fra Norges Pistolforbund om de kunne arrangere Norgesmesterskap i grovpistol 27.juli året etter. Klubben var jo bare vel ett år gammel og med 24 medlemmer var det et stort ansvar å påta seg. Baneanlegget var jo bare til internt bruk, så her måtte mye gjøres. Til tross for dette svarte

HOPK ja til forespørselen. Stevnet skulle også være uttagelse til verdensmesterskapet i Moskva.

Dette året ble det lite tid til trening med våpen, det var nok musklene som skulle bli godt trenet. Baneanlegget måtte jo være i tipp topp stand til det store arrangementet 27, juli, så noe fellesferie kunne de bare glemme. 10 dager før stevnet kom en bulldoser og planerte resten av duellbanen. En uke før stevnet var banen ferdig, det gjenstod bare litt finpussing, samt å få satt opp en gammel 2-seters utedo som de hadde fått tak i.

Arrangementet gikk helt prikkfritt og HOPK høstet mye ros fra deltagere og Forbund. Klubben stilte med 5 skyttere og beste plassering fikk Petter Sollum med en 10. plass.

11.oktober ble det for første gang arrangert formannskapsskyting, en konkurranse mellom formannskapene i Horten, Borre og Åsgårdstrand. Der stilte ordfører Nordahl Raaen, ordfører Paul Bentsen og ordfører Rolf Helland Larsen i spissen for hvert sitt lag. Horten vant med Borre som nummer to og Åsgårdstrand på en 3. plass. Dette ble en årlig skyting som holdt på i flere år.

Før klubben hadde fylt 3 år hadde den arrangert to kretsmesterskap, ett norgesmesterskap, og hadde godt rykte over hele Østlandet.

Det var stor aktivitet på treningskveldene og medlemmene viste store fremganger. Men alle klubber med respekt for seg selv, bør jo ha et eget klubbhus, så dette skulle det jobbes videre med. Det klubben til nå hadde hatt var ei lita kontorbu.

Asbj.Osaker hadde sittet som formann fra starten av, men ville nå ha avløsning. Som ny formann ble Arne Tollefsen valgt. Etter 8 måneder ble det holdt ekstraordinær generalforsamling og Asbj. Osaker tok igjen over som formann.

HOPK var nå den største og mest aktive klubben i hele fylket, noe som førte til at vi ble tildelt kretsmesterskaps-arrangementet i 1963 for 3.gang.

HOPK arrangerte nok en gang et prikkfritt stevne, men det var dårlig oppslutning fra de andre klubbene. Det deltok bare 21 skyttere. Grunnen var vel at Sandefjord Pistolklubb hadde kastet inn håndkledet og Tønsberg Pistolklubb stod oppført med bare ett medlem. Som vi skjønner var de andre klubbene i Vestfold langt nede.

Dette året ble det nedlagt en god del dugnad med påbyggelse av kontorbua. Det ble bygget på et rom på ca. 20 kvm. og dermed kan vi vel si at HOPK har fått sitt eget klubbhus.

Feltskyting var en gren som var blitt veldig populær
. Det ble arrangert flere interne stevnet på vårt eget område, men ønsket var å få et større område å skyte på. Asbj. Osaker skulle jobbe med å få tak i et egnet sted.

På årsfesten 20. februar kunne Osaker opplyse at vi nå hadde fått anledning til å bruke et område hos Hansen Sande til feltskyting, og dermed kunne klubben arrangere åpne feltstevner.

HOPK kunne dette året feire sitt 10 års jubileum og var igjen tildelt å arrangere norgesmesterskap i grovpistol den 4. september. HOPK hadde med 2 deltagere, nemlig Thorbjørn Bang og Anker Juul.

Også denne gang stod HOPK for et prikkfritt arrangement og fikk mye skryt av Pistolseksjonen i NSF.

Det ble arrangert jubileumstur til Danmark med damer. Wilfred Solem og Knut Bratli ble tildelt klubbens diplom for den enormt store innsatsen de hadde utført på banen gjennom mange år. Samme år Ble Edv. Ullring utnevnt til HOPK’s første æresmedlem på sin 70 årsdag.

Klubben hadde stadig vokst i antall medlemmer og var nå kommet opp i 59 stk. Dette året skulle Horten by arrangere vennskapsbystevne og HOPK ble forespurt om de kunne ta imot noen danske skyttere. Det var skyttere fra Hillerød Politi Idrettslag og disse skulle innkvarteres privat. Hvem som skulle bo hos hvem ble avgjort med å trekke ut av en hatt. Det kom 5 ektepar og dette ble så vellykket at HOPK ble invitert til Hillerød året etter.

HOPK skulle på gjenvisitt til Hillerød, og nedover dro det 7 skyttere og 5 damer.  Dermed var den årlige vennskapsskytingen igang med våre danske venner.

Samme år fikk vi en henvendelse fra Lidkøping i Sverige om vi kunne tenke oss å være interessert i en konkurranse med denne klubben neste år i Sverige. Dette var HOPK positive til, og takket ja til invitasjonen.

Dette året startet HOPK også vennskapsskyting med Finland. Det skulle skje en gang i året på et gitt tidspunkt og resultatene skulle sendes pr. post.

Asbj.Osaker ble hedret på årsmøtet i Norges Pistolseksjon med plakett og diplom for sin store interesse for pistolskyting gjennom 12 år. Osaker ble den første i Vestfold som  oppnådde denne æresbevisningen som henger meget høyt. Samtidig ble klubben tilbudt å arrangere norgesmesterskapet i grovpistol for 3.gang, tiltross for at klubben hadde arrangert samme stevnet for bare 2 år siden. Dette forteller noe om hvor godt rykte klubben hadde. Dette mesterskapet ble det takket nei til.

14. og 15.juni ble det første vennskapsstevne med Lidkøping arrangert i Sverige. HOPK stilte opp med 18 personer derav 8 damer og 2 av disse var med i konkurransen. Dermed hadde HOPK vennskapsskyting med både Danmark og Sverige.

Noe nytt måtte prøves.

Kreative hoder hadde funnet ut at det skulle arrangeres skifeltkonkurranse. Dette var noe helt nytt, og de av oss som var med husker sikkert hvor krevende dette var. Vi var jo vant til å stå stille og skyte, men nå skulle kondisjonen settes på prøve. Deltagerne kom til standplass med tunga langt nede på brøstet og så ut som snømenn etter å ha «tryna» ditto ganger i utforkjøringene. Våpenet var fullt av snø og fingrene ganske stive, men moro var det.

HOPK var nå den eneste klubben i Vestfold som hadde permanent baneanlegg som tilfredsstilte internasjonale krav. Fram til nå hadde duelltrekket hatt mekanisk wiretrekk hvor standplassleder stod med stoppeklokke og dro duelltrekket for hånd. Nå var det anskaffet elektrisk skivetrekk på duellbanen og det var nedlagt et enormt arbeide av banemannskapet Wilfred Solem og Knut Bratli.

Vår mangeårige formann Asbj. Osaker hadde frasagt seg gjenvalg og til ny formann ble valgt Tor Fosseng.

Asbj. Osaker går igjen på som formann for 3.gang.

Klubben har nå i et par år holdt på med innetrening på vinterstid under nok så kummerlige forhold i en bunkers på Sølvkrona, men alt var jo bedre enn ingen ting.

Asbj. Osaker tok initiativet til å få startet en skytterkrets og etter iherdig jobbing ble Vestfold Skytterkrets en realitet. Den første formannen måtte jo selvsagt komme fra HOPK og det ble Torstein Viken.

Det kom igang planer om å bygge på hytta nok en gang. For å få penger til dette ble det foreslått at det skulle selges andelsbrev til medlemmene for kr. 75,- pr.stk. Disse skulle innløses ved at det skulle trekkes ut 2 andeler hvert år, som skulle få pengene sine tilbake.

Det var nå kommet inn kr. 3.400,- på andelsbrevene og vi hadde fått tilbud fra et av medlemmene på kjøp av materialer til hytta fro kr. 2.400,-.

Dette året skulle være et stevnefritt år på grunn av omfattende arbeider på banen. Den elektriske motoren på duelltrekket ble byttet ut med kompressor, noe som gjorde at presisjonen på svingen ble bedre og sikrere i drift.

Dette året kunne HOPK også feire sitt 20 års jubileum og det ble markert med en stor jubileumsfest på Solhøiden Turisthytte. Asbj. Osaker ble tildelt æresmedlemsskap i klubben for sin innsats gjennom 20 år.

Asbj. Osaker hadde nå sittet tilsammen 18 år som formann og ville ikke ta flere gjenvalg. Til ny formann ble valgt Dag H.Larsen.

Lufttrekket på duellbanen har fungert meget bra hele sesongen, så nok en gang har banegjengen gjort en utmerket jobb.

Det jobbes fortsatt med påbyggelse av hytta, men vi har ventet på godkjenning fra bygningsrådet som nå endelig er i orden. Arbeidet skal settes igang til våren.

Det ble jobbet på dugnad hele sesongen og i oktober var hytta under tak og ferdig utvendig. Vinteren skulle gå med til innvendige arbeider slik at hytta kunne stå ferdig til sesongstarten. Det var ikke få dugnadstimer som ble nedlagt av klubbens medlemmer.

Det ble igjen formannsskifte da Dag H.Larsen ikke tok gjenvalg. Som ny formann ble Knut Bratli valgt.

Klubbens initiativtaker, stifter og mangeårige formann Asbj. Osaker er dessverre godt bort og fikk ikke oppleve det første årsmøte i den «nye» hytta han hadde jobbet så hardt for.

Klubbmedlemmene var «sugne» på å få hytta ferdig. I løpet av sommeren og høsten bidro mange med arbeidskraft og ekspertise. Vi vil allikevel trekke frem noen personer som har vært med på å gjøre hytta til det trivlige stedet det har blitt. – John Johansen hadde med god hjelp fått satt opp pipa. -Gunnar Frantzen bøyde jern og smidde lamper, – Wilfred Solem snekret bordene, Knut Bratli la opp det elektriske.

Utrolig nok lot arbeidslysten til medlemmene seg ikke knekke. Forslag om mer dugnad kom på bordet, nå var det taket på øvre standplass som skulle settes opp. Endelig kunne innvielsesfesten holdes – datoen ble satt til 8.november og mange av medlemmene stilte med smørbrød og «noggo attåt».

Tidligere på høsten hadde klubbens spinneside tatt opp hansken som Gunnar Frantzen kastet på danmarksturen. Damegruppa var et faktum og 15 – 20 av jentene sa seg villige til å ivareta festarrangementene samt salg av vafler ogkaffe på alle stevner. De valgte seg et lite styre som bestod av formann/kvinne Gro Larsen og kasserer Lisbeth Lysell.

Dette året fikk HOPK kretsmester i finpistol for junior og det ble Terje Solem.

Dette året overtok Jan Søderstrøm formannsklubben. Det ble innhentet anbud på takplater til øvre bane, og disse ble innkjøpt for kr.3.800,-.

Den andre av klubbens stiftere, Petter Sollum, døde denne våren.

Blandt de som kjøpte aksjer i hytta har det hvert år blitt trukket ut noen som har fått tilbud om innløsning. Så også dette året, men hittil har ingen villet ha pengene tilbake. I løpet av vinteren ble taket på øvre bane montert, ved dugnad (selvfølgelig).

På grunn av trekken fra vest ble det bestemt at det skulle settes opp levegg på øvre bane.

Jan Søderstrøm startet kurs og opplæring i skyteteknikk for damene. Dette var populært, resultatet var at flere av damene begynte å skyte aktivt
. Vi «mannfolka» så det som et pluss og aktivum at jentene var med.

På «mannesiden» gjorde flere av klubbens medlemmer seg bemerket i eksterne stevner, spesielt i feltskyting. For de som skøt grov og magnum med mantlet ammunisjon ble det dessverre et skår i gleden at kulefangerplatene bak skivene ikke holdt mål. Styret la derfor ned midlertidig forbud mot skyting med disse våpnene.

Det ble vist stor aktivitet blandt klubbens medlemmer i eksterne stevner dette året. Blandt damene markerte seg:

– Solvor Larsen kretsmester i damer felt

– Solvor Larsen 5. plass i NM damer felt

– Bente Frantzen sølv i Vestfoldmesterskapet cal.22 damer med samme poengsum som vinneren.

Gutta lå heller ikke på latsiden, og vi nevner blandt annet at:

– Reidar Berg tok 2.plass i NM metall silh.

– Erling Johansen tok 1.plass i Vestfoldmesterskapet i cal.38

– Jan Søderstrøm tok to Vestfoldmesterskap, nemlig i 45 ACP og 9 mm.

Pål Heimstad overtok formannsvervet etter Jan Søderstrøm.

Utover klubbens vanlige aktiviteter finner vi det passende å nevne noen som gjorde det bra utenfor vår hjemlige hule.

– Reidar Berg tok en imponerende bronseplass i Europamesterskapet

klasse AAA 22 revolver metall.

– Jan Søderstrøm tok kretsmesterskapet i gr.II militær

– Solvor Larsen tok kretsmesterskapet i kl. II felt.