HOPK Årsmøte 2024

Innkalling, regnskap og dagsorden til HOPK Årsmøte

Avholdes på Bakkenteigen 20.03.2024 klokken 1800.

Flere av våre medlemmer har hatt utfordringer med å betale sin kontingent i år.
Dersom noen ikke har fått til dette innen årsmøtet, anbefales dere å møte litt før årsmøtet slik at vi kan hjelpe dere der med å få til betalingen.
Det er også mulig å få hjelp ved å ta kontakt på kasserer@hopk.no men vi er litt på etterskudd med å behandle henvendelsene på epost og beklager utfordringene dette medfører.

Terminliste og vaktliste for 2024 sendes ut til alle medlemmer i forkant av årsmøte i egen utsending.
Alle våre grupper trenger frivillige som vil engasjere seg og bidra fremover, både som deltakere på aktiviteter og til å bidra med å organisere aktivitet. Dette gjelder spesielt feltgruppa, baneskytingsgruppa, damegruppa, juniorgruppa, PPC gruppa og dynamisk gruppa.

Styret takker for all frivillig innstas for klubben og sammarbeidet i 2023, vi ser frem til å se flest mulig av dere på Bakkenteigen 20.03.2024 kl 1800.
Vi vil ta dere i mot rett på innsiden av hovedinngangen og vise veien til møterommet, Auditoriet A1-36, tvers overfor inngangen til biblioteket.
Styret