Politiattest

Horten Og Omegn Pistolklubb krever fremvisning av politiattest for alle trenere med et tillits- eller ansvarsforhold til en person under 18 år eller en person med utviklingshemming.

Politiattesten fremvises til hovedtrener og beholdes ikke av klubben. Det føres liste over fremviste politiattester.

Politiattestordningen

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.