HOPK Terminliste 2023

Klubben arrangerer gjennom året månedlige feltstevner i hula i løpet av ordinære treninger. Dette er
press skyting dvs man kan delta så mange ganger man vil i alle klasser.
Sprintluftstevner arrangeres hver første mandag i månedene gjennom året bortsett fra juli og
desember.
Det gjennomføres NAIS stevner siste torsdag i hver måned gjennom året bortsett fra juli og
desember.
Dynamisk gruppen arrangerer selv dynamisk stevner gjennom året.
Andre stevner kan tilkomme gjennom året som PPC stevner, morrostevner i f.eks. påsken, mm.